2. Arkivskaparar og arkivseriar

Haram kommune er arkivskapar for fylgjande einingar. Grunnskuletenester og barnehagetenester er eigne arkivskaparar. 

Laster...