Utskriftsvennlig versjon

3. Arkivorganisering

Haram kommune har sentralt postmottak og saksarkiv. Desse oppgåvene er plassert under arkivtenesten.

Arkivleiar har det faglege ansvaret for kommunen sin arkivteneste.

Laster...