Utskriftsvennlig versjon

2. Administrativ organisering

orgkart (middels)

Haram kommune er organisert i flat struktur. Resultateiningane er sjølvstyrte einingar der leiar har ansvar for resultatoppnåing når det gjeld økonomi, dagleg drift, fag og tenesteutvikling. Når det gjeld vidare organisering av eininga har einingsleiar mynde til sjølv å vurdere, innan lov- og forskrift og økonomiske rammer, korleis eininga best kan organiserast for å nå dei mål som er sett.

Laster...