Utskriftsvennlig versjon

3. Oversikt over fysiske arkiv

 

Papirarkiv

Antal hyllemeter

Kommentar

     

Deponert IKA:

   

Eldre arkiv (del av avtalen)

125

Leiger 200 hyllemeter. 100 av desse er eldre arkiv, 25 er Haram kulturhistoriske lag.

Personarkiv (del av avtalen)

38

 

Andre arkiv (hylleleige)

   
     

Eigne arkiv:

   

Ordna og listeført

0

 

Berre ordna

54

 

Ikkje ordna og listeført

158

 

Eigedomsarkiv

180

 

Planarkiv/regulering

3

 
     

Eksterne arkiv:

   

NAV

 

Under kartlegging

Skular - ordna og listeført

0

 

Skular - ikkje ordna og listeført

 

Under kartlegging

Helse - ordna og listeført

0

 

Helse - ikkje ordna og listeført

28

Under kartlegging

Oppvekst - PPT - Vaksenopplæring- flyktning

42

Barnevern 11, PPT 11, Helsestasjon 20 - Vaksenopplæring og flyktning under kartlegging

Kommunale foretak

4

 

Andre

   
     

SUM:

632

 
Laster...